۱۳۹۸ فروردین ۲۶, دوشنبه

مدیرکل سابقاستاندار زنجان در جلسه دیروز کارگروه رفع موانع تولید استان زنجان، بدون نام بردن از کسی، به شدت از یکی از مدیران کل سابق «ثبت اسناد» استان که به گفته وی «هم اکنون به عنوان کارشناس در همین شهر زنجان فعال است» انتقاد کرده که با تصمیم‌های نادرست، گرفتاری‌های بسیاری برای مردم درست کرده و مردم را به شدت نسبت به نظام و مدیران آن، بدبین کرده است. حقیقی نهادهای نظارتی را خطاب قرار داده و پرسیده: «چرا هیچ برخوردی با این فرد صورت نگرفته است؟»

هیچ نظری موجود نیست: