۱۳۹۷ دی ۱۶, یکشنبه

🔴 به کمک نوستالژی
نمی‌شود مدافع «پاکدستی» باشی و «شاهزاده رضا پهلوی» چراغ امیدت باشد مگر آن‌که هیچ انتخاب دیگرای به‌عنوان آلترناتیو نداشته باشی. واقعیت این است - به‌دلایل مختلف - اپوزیسیون قَدری علیه نظام شکل نگرفته و جریان اخیر براندازی، «ناچار» به احیای «نوستالژی پهلوی» و امیدبستن به چنین فردی شده است.

نزاعی که اکنون باید جریان براندازی (حامی پهلوی) بابت‌اش تصمیم بگیرد نزاع بین «واقع‌گرایی» و «نوستالژی» است. اصرار دوباره و آشکار بخشی از این جریان به گرفتن پول از دونالد ترامپ برای مبارزه، شاید مشکلات مالی و شخصی‌شان را، تازه بعد از چراغ سبز رئیس‌جمهوری غیرعادی آمریکا، حل کند ولی به وجهه‌ی کل جریان براندازی - که زیر یوغ دلارهای ِ ترامپ عهدشکن می‌رود - آسیب خواهد زد. وقتی این رویه ادامه دارد، کمتر تردیدی باقی‌ می‌ماند که سلسله‌جنبان براندازانِ سلطنت‌طلب، ارادتی جدی، فوری و دائمی به آبرو و وجهه، و ایمانی به پایگاه اجتماعی خود ندارد.

این فرصتی برای نظام است که مدبرانه موانع کارآمدی سازمان اداری خود را برای ارتقای سطح زندگی مردم برطرف کند. این فرصت‌ها همیشگی نیست.