۱۳۹۵ آبان ۲۴, دوشنبه

225

می‌گویند امشب ماه آن قدر نزدیک زمین می‌شود که در این شصت‌ و اندی سال گذشته نشده بود. تن ِ ماه امشب میزبان رد میلیون‌ها میلیون نگاه می‌شود. چشم‌های ماه، اما خواهند گشت دنبال نگاه‌های شصت و چند سال قبل. خیلی‌ها را پیدا نخواهند کرد. خیلی‌ها را نخواهند شناخت. دل‌آرام خوب ِ من، خوبی ِ دارِ دنیا! یک چیز اما در همیشه خاطر ماه می‌ماند؛ سال‌های سال بعد هم دوباره نزدیک‌تر که بیاید، باز پیدایش خواهد کرد و باز خواهد شناخت؛ آن نوری است که مدام در رگ‌های عاشقان می‌چرخد و از اثر آن، چشم عشاق خورشید می‌شود برای ماه و برای دنیا.

دل‌آرام، قرار ملاقات رد نگاه‌مان، امشب، به وقت رقت ِ قلب، میانه‌ی چهره ماه، بین ابروان‌اش.

هیچ نظری موجود نیست: