۱۳۹۴ اسفند ۳, دوشنبه

215

باد می‌آید، باد یاد موهای تو را آورده، یاد آن روز غریب در حضور دریا؛ آخرین جمعه تابستانی که گذشت. باد بود و موج دریا و تو و موهای افشان تو و حال نگران من از خیال "زود" رفتن‌ات که خیال نبود، خیال نشد ...