۱۳۹۴ دی ۷, دوشنبه

209

فروغ گفته بود: «من به پايان دگر نينديشم، كه همين دوست داشتن زيباست»؛ همیشه فکر کرده‌ام این قاعده، چقدر خوب است، چقدر سرشار از «مهربانی» است، چقدر پُر ِ صلح است، چقدر راهِ آرام است.
.
فروغ «فردا» زاده می‌شود؛ 81 سال پیش، و تا دنیا دنیاست، انگار که جای این زنِ مهربان و عاصی خالی‌است در همه دنیای ما.

.