۱۳۹۴ آبان ۲۶, سه‌شنبه

205

دل آرام! نامه‌های نوشته‌شده‌ی فرستاده نشده‌ام را می‌خوانی، نامه‌های ننوشته شده نفرستاده شده را هم؛ می‌دانم ... و این‌ها، همه حال مرا خوب می‌کند. چه گنجی بزرگتر از سنگ صبوری چنین، از همسفری چنین عزیز در زیارت شادی؟