۱۳۹۴ آبان ۸, جمعه

رنگ، باران، پاییزبعد این دو سه روز بارانی، در این روزهای خوشرنگ پاییز، طبیعت آغوش گشاده‌تری داشت؛ اما دوربینی بهتر از دوربین موبایل همراهم نبود! همه عکس‌ها، غیر از یکی (که کار مهشاده)؛ از خودم.
.
بعضی عکس‌هایم از طبیعت: اینجا +