۱۳۹۴ مهر ۷, سه‌شنبه

197
دل‌آرام! تو استجابت دعای «خدایا! چشمان مرا عزیز و دوست بدار» بودی؛ و چقدر محتاجم به مستجاب شدن نیایش برای آموختن «آداب بی‌قراری».