۱۳۹۳ فروردین ۳۱, یکشنبه

140

سلام عطر بهشت
.
می‌دانم و می‌دانی: تو اردیبهشت را، من تو را، من اردیبهشت را و اصلا هر چه را تو دوست داری، دوست دارم. این طور می‌شود، نوشته بودم برایت، که از پس هزاران کوچه و خیابان، می‌بینم‌ات از بس که نور به خط مستقیم سیر نمی‌کند؛ از بس که دوستی‌ات، دوستی‌ام می‌شود!
.
اردیبهشت، همه خوشی و خوبی‌ات باد ای خوب ِ دور.
.

.