۱۳۹۱ دی ۲۵, دوشنبه

قانون!


مهشاد این دو «قانون» را نوشت و ابلاغ کرد:
.
قانون 1: دستشویی را خیس نکنید
قانون 2: بیشتر از 2 ساعت خبر ممنوع
.
تبصره (شفاهی ابلاغ شد): قانون 2 شامل گوش کردن به اخبار در تلویزیون و خواندن اخبار در اینترنت، هر دو، می‌شود.
.
.
در پلاس(+)
در فیسبوک(+)


.