۱۳۸۸ مهر ۱۵, چهارشنبه

هشت

پریروز هشتمین سالگرد ازدواجمان بود؛ به رسم دور هم جمع شدن های کوچکمان، رفتیم پیتزا پرتقال و بعد از خرید هم برای بدمینتون به پارک جنگلی. مهشاد طول روز با دختر همسایه همبازی بود؛ هم نماز خوانده بودند و هم رقصیده بودند در لباس عروسی کودکانه شان. مهشاد مردادی که گذشت؛ سه ساله شد